خوش آمدید!وبسایتِ نوشته ها، ترجمه ها،شعرهاوقصه های ملیحه رهبری .استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و نام نویسنده آزاد است.شقاوت بی حد و مرز، بی رحمی دد منشانه، کشتار وریختن خونِ بیگناهان، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا به امروز ادامه داشته است. چه در سراسر کشور یا در بیرون مرزها و به همراه متحدانش- جنایت بارترین صفحات تاریخی را رقم زده اند. تمامی این جنایات ضد بشری محکوم هستند و طریق جنایت ، هیچ حکومت استبدادی را نجات نبخشیده است که مانع از سقوط جمهوری اسلامی گردد. آزادی از یوغ دیکتاتوری خونریز مذهبی حق مسلم مردم ایران است و و دیر یا زود آن را محقق خواهند کرد.

Freitag, 11. März 2016

دوستان سلام


             دوستان سلام

یک آسمان ستاره وبسایت شخصی من است که به همت دوستی گرامی آماده شده است تا آثار قلمی و فکری مرا در اختیار دوستان و علاقمندان بگذارد. نوشته ها و آثار من در سایتهای متعددی ارائه می شد و درحال حاضر فیس بوک جانشین سایت های متعدد شده است. این سایت کمک می کند تا مجموعه آثار انتشار یافته و پراکنده من از این طریق در اختیار شما باشد. در این وبسایت: رمان و یاداشتها، قصه ها، داستانهای کوتاه، گزارشات، شعرها، ترجمه ها ، و نوشته های من به زبان آلمانی و دیگر مطالبی را که حاصل کار من در سالهای اخیر است را می خوانید. استفاده از مطالب این سایت با نوشتن نام نویسنده و نام سایت بلا مانع است ولی هر گونه نشر مطالب و کارهای قلمی من به صورت کتاب باید با اطلاع و اجازه کتبی من باشد.. با نظرات خود مرا در کار یاری کنید.
                          ملیحه رهبری                                                                              
malihehrahbari@yahoo.com


Dienstag, 2. Oktober 2012

تازه ترین نوشته ها و ترجمه های ملیحه رهبری     

  قصه ناخدا وطوطی* *ایران خانم و توران خانم*چند شعر

*نخودی وپهلوان و شهر خوبان(3)!ـ**نخودی وپهلوان وشهر خوبان(2).ـ** نخودی وپهلوان و شهر خوبان** شعر: مانع!ـ** قدر یکدیگر بدانید!ـ***قصه باد و بهار**سوسکه و موشه و آدمیزاد!ـ** آدم از جانور می ترسد؟ **گل ها و گاوها!ـ** پهلوان و شهر خیال**یک کله ویک کاسه!ـ** قصه ماشیر وخداشیر1ـ** قصه ماشیروخداشیر2** قصه "ماشیر وخدا شیر"(3)ـ***  نهالِ امید!ـ** برۂ گمشده!ـ**موش وگربۂ خداشناس!ـ** "یزدانِ پا ک" گم شده! ** روضه ی رضوان** قصۂ" من و تو"(2)!ـ **قصۂ "من" و "تو"(1)ـ** قصۂ "ماسک ها"(2)ـ* قصه "ماسک ها"(1)ـ ** قصه گنج مامان!ـ ** حیرت و خاموشی!!ـ** پله پله تا ملاقات خدا**قصه چهار قاچ یک سیب 1ـ*قصه چهار قاچ یک سیب 2ـ**قصه چهار قاچ یک سیب3ـ *قصه چهارقاچ یک سیب4ـ** روشنفکران2   **روشنفکران1 **مگو خاموشی!ـ*مجله فلسفی- از سلسله بحث های فلسفی روز پایان جهان! (1).ترجمه ملیحه رهبری

Dienstag, 7. Oktober 2008

قصه ها. ملیحه رهبری.MALIHEH RAHBARI

قصـــه ها : ملیــحه رهبـــری

برای خواندن هرقصه می توانید روی آن کلیک کنید!ـ

نخودی و پهلوان و شهر خوبان(3)!ـ* * نخودی وپهلوان وشهر خوبان(2).ـ** نخودی وپهلوان و شهر خوبان** قدر یکدیگر بدانید!ـ** قصه باد و بهار** پهلوان و شهر خیال**قصه ماشیر وخداشیر(1)!ـ**قصه ماشیروخداشیر2**قصه"ماشیر وخدا شیر"(3)ـ**تو زنده بدار نهالِ امید!ـ**  موش وگربۂ خداشناس!ـ** قصۂ" من و تو"(2)!ـ**قصۂ "من" و "تو"(1)ـ** قصۂ "ماسک ها"(2)ـ**قصه :"ماسک ها"(1)ـ** قصه گنج مامان!ـ**

قصه چهار قاچ سیب 1!ـ* چهار قاچ سیب(2)ـ*قصه چهار قاچ سیب (3)ـ**قصه چهارقاچ یک سیب(4)ـ ** برج فتنه2  ***برج فتنه 1***قصه هست ونیست2****قصه هست ونیست1**نخودی و پهلوان-سرزمین افعی ها  ***نخودی وپهلوان -مومیایی هزار ساله ** نخودی و پهلوان- هیولا وجنگل خستگی  **جیم یابی 1* * جیم یابی 2**غبارکهکشانی 1 **غبارکهکشانی 2 **خاله سوسکه وآقا موشه و ولی فقیه **قصه خیر و شر**چگونه پرنده غول شد1؟ *چگونه پرنده غول شد؟ 2* چگونه پرنده غول شد؟ 3*چگونه پرنده غول شد 4*چگونه پرنده غول شد 5**میمونی که رییس جمهور شد!ـ* *تخم های مقدس 1 **تخم های مقدس 2 ** راز دریچه های سحرآمیز1 ** راز دریچه های سحرآمیز 2 **قصه لال ها ا**قصه لال ها 2 **قصه لال ها 3 ** قصه لال ها 4 ** قصه نوروز کهن **افسانه رفسنجان.قسمت اول** افسانه رفسنجان قسمت دوم**در جلد شیر **ماندانا روح آئین** مثل فولاد و مثل یک باغ گل ** قصه اکتبر**ستاره خوشبختی 1 تا 3** فرزندان خورشید** شاعر و ونوس.**قصه دوستی شتر و گنجشک ** .قصه چشمه و رود **قصه غول و آدم . .

ملیحه رهبری. داستان. رمان.MALIHEH RAHBARI

ملیحه رهبری.ترجمه هاMALIHEH RAHBARI

تـــرجـــمه ها: ملیــحه رهبـــری
برای خواندن هر ترجمه روی اسم آن کلیک کنید
به همراه ترجمه هایی از مجله فلسفی و...ــ

روز پایان جهان(3)** روز پایان جهان 2** روز پایان جهان! (1)

*آسیب پذیری 1 **آسیب پذیری 2** اعتماد 2* *اعتماد 1**جنگ عادلانه 2 ** جنگ عادلانه1
*جدایی نادر از سیمین**اینترنت یک سلاح 3** اینترنت یک سلاح 2**اینترنت یک سلاح 1 **رنج هجران 2**رنج هجران1 **اینترنت یک سلاح1 ** اینترنت یک سلاح 2 ** تفاوت تروریسم وآزادیخواهی 1**تفاوت تروریسم وآزادیخواهی 2 ** جمهرری 3**جمهوری 2*-جمهوری 1 **شجاعت 1 ** شجاعت 2 **شجاعت 3* مسؤلیت 3**مسؤلیت 2**مسؤلیت 1* *برابری 3 **برابری2**برابری1**عراق 2010/یکم *عراق 2010 /دوم * عراق 2010/ سوم *عراق 2010/چهارم *عراق 2010/ پنجم **خلقت یا تکامل 1 **خلقت یا تکامل 2** خلقت یا تکامل 3** خلقت یا تکامل4 **خلقت یا تکامل 5 *انتقام 1 * انتقام 2**انتقام 3 **انتقام 4 **انتقام 5** انتقام 6**CIA **انقلاب ،قدرت ،دموکراسی**ترورقیرگون*قصرهای قدرت/ **پوکر قدرت در ایران/ **با قلبهای پاک **جبهه متحد فاشیسم**کارلوس و عملیات اوپک **بردارهای جدید قدرت در جهان** گزارش از فونیکس1-5 ایران و سی سال ..**روسیه پوتین ا تا 4***درود بر این روز

ملیحه رهبری. نوشته ها و یاداشتهاMALIHEH RAHBARI

نوشته ها و یاداشتها. ملیحه رهبری

دراین قسمت می توانید نوشته ها و یاداشتهارا بخوانید. برای خواندن هر یاداشت روی اسم آن کلیک کنید.ـ

سوسکه و موشه و آدمیزاد!ـ** گل ها و گاوها!ـ** یک کله ویک کاسه!ـ** روضه رضوان

** روشنفکران 2** روشنفکران 1** تو کی هستی!؟** نامه به خواجه عبید زاکانی** هستی و "توحی دا"**یک اتفاق ساده 1** یک اتفاق ساده 2***پدرسوخته های ابدی!ـ**حاجی فیروز-آتش افروز***شادی در جمهوری اسلامی** اتفاق نیافتاد!** هان! ای دل عبرت بین.ـ **در برابر زندان اوین1 **در برابر زندان اوین 2 دربرابر اوین 3 **در برابر زندان اوین 4دربرابر زندان اوین 5 ** در برابر زندان اوین 6 **در برابر اوین 7 **در برابر اوین 8 *در برابر اوین 9 در برابر اوین 10 **در برابر اوین 11 **دربرابر اوین 12**دربرابر اوین سیزدهم **برمردم ایران چه گذشت؟ **عقرب زرد ** صد حرف **عشق هرگز نمی میرد **ازآتشکده خاموش/ **یار جوان / **مسافر/ **تاریکی جنگ / خمینی/ **علی زرکش/ **خطابه/

ملیحه رهبری. تاریکی جنگ و شعله های مقاومتMALIHEH RAHBARI

تاریکی جنگ و شعله های مقاومت. ملیحه رهبری
برای خواندن هر بخش می توانید روی آن کلیک کنید!ـ
تاریکی جنگ 1 **تاریکی جنگ 2 **تاریکی جنگ 3 **تاریکی جنگ 4 **تاریکی جنگ 5 **تاریکی حنگ 6 **تاریکی جنگ 7


شعرهاا. ملیحه رهبری.MALIHEH RAHBARI

شــعرها : ملیـــحه رهــبری

در این قسمت می توانید شعرها را بخوانید. برای خواندن هر شعر روی اسم آن کلیک کنید.ـ  

چند شعر**

مانع!ـ**آدم از جانور می ترسد؟** حیرت و خاموشی!!ـ**مگو خاموشی!ـ

ملیحه رهبری. بخش آلمانی.MALIHEH RAHBARI

بخش آلمانی. ملیحه رهبری
Verliebter Magier Die Geburt der Lieb** Mein Wegbegleiter**Hör zu**Das Gebet**Der Wunsch**Der Schund**Die kleine Wahrheit**Die Treue**Ich will Nichts**Die Hölle ?**Der Zweifel**Meine Wahl**Freiheit**Alptraum**Ich bin ein Zauberer**Der bestellte Dichter**Maschhadi Ghazel**Das Lied des Vertrauens**Der Kummer der Sonne**
برای دسترسی به بخش آلمانی روی لینک زیر کلیک کنید

ملیحه رهبری.مروارید.malihehrahbari

ملیحه رهبری. رمان بلند

برای خواندن هر بخش می توانید روی نام آن کلیک کنید.
.رمان بلند: آفتاب از فراز شانه ات طلوع خواهد کرد.
کتاب در سه جلد به  چاپ رسیده است. شما دراینجا می توانید درسه کتاب وبخش های متعدد به آسانی ملاحظه نمایید.

کتاب اول-بخش اول: نسلی دیگر. راهی دیگر.. ** کتاب اول- بخش دوم:از نسلی دیگر..**کتاب اول-بخش سوم از:نسلی دیگر ..**کتاب اول-بخش چهارم از: نسلی دیگر...**کتاب اول-بخش پنجم - نسلی دیگر..**کتاب دوم-بخش اول- زندگی ممنوع...**کتاب دوم-بخش دوم-آزادی ممنوع..**کتاب دوم-بخش سوم:مبارزه ممنوع.* کتاب دوم-بخش چهارم: از آزادی ممنوع.*کتاب سوم-بخش اول: آزادی ای خجسته آزادی..**کتاب سوم-بخش دومزادی ای خجسته آزادی*کتاب سوم- بخش سوم:آزادی ای..*کتاب سوم-بخش چهارم:آزادی ای.**کتاب سوم-بخش پنجم:آزادی...ای.*کتاب سوم-بخش ششم: آزادی ای.**کتاب چهارم-بخش اول:کسی می آید..**کتاب چهارم-بخش دوم: کسی می آید.**کتاب چهارم-بخش سوم:کسی دیگر..**کتاب چهارم-بخش چهارم: کسی می آید.**کتاب پنجم -بخش اول: طلوع ها وغروب ها.**کتاب پنجم-بخش دوم: طلوع ها..**جلد پنجم -بخش سوم: طلوع ها و.**جلد پنجم-بخش آخر وپایان کتاب: طلوع ها وغروب ها!

یک اسمان ستاره

یک اسمان ستاره